bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk; noodzakelijk voor zzp'ers; bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk voor zzp’ers en bloggers?

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk; noodzakelijk voor zzp'ers; bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringAls (kleine) ondernemer zijn er vele verzekeringen die je afsluit om jezelf te beschermen tegen financiële schade opgelopen door het uitoefenen van je bedrijf. Zeker als je je totale inkomen haalt uit je eigen bedrijf is het verzekeren tegen schade iets waarover je dient na te denken.

Er zijn verschillende verzekeringen die meteen in mijn gedachte springen: de arbeidsongeschikt- heidsverzekering (mocht je niet meer in staat zijn te werken door een ongeluk of ziekte dan zorgt deze verzekering voor behoud van inkomen), rechtsbijstand (om je te ondersteunen bij geschillen met opdrachtgevers en klanten die juridische ondersteuning behoeven) en de bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering.

Is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk?

Het antwoord hierop is niet eenduidig en het ligt eraan wat voor soort werkzaamheden je uitoefent en hoe groot de kans op schade is die kan worden opgelopen aan personen of zaken.

Geen wettelijke verplichting

Het is een verzekering die door de wet niet verplicht aan ondernemers wordt opgelegd maar toch sluiten veel zelfstandigen deze verzekering af. Of doordat ze zelf het risico onderkennen dat ze lopen en dit willen afdichten of omdat hun brancheorganisatie dit oplegt of een klant dit eist.

Waarom kiezen veel zzp’ers voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Zzp’ers kiezen voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor als zij of  een van de medewerkers schade veroorzaakt bij klanten. Het beperkt daarmee direct het bedrijfsrisico dat je loopt.

Wat verzeker je nu precies met een bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering?

Schade toegebracht aan spullen

Je bent met deze verzekering verzekerd tegen schade door jou (of jouw medewerkers) aangericht aan spullen van derden. Indien je iets omstoot (dure zeldzame vaas) of een ladder op een auto laat vallen dan dekt deze verzekering de kosten van reparatie of vervanging tot aan het verzekerde bedrag.

Schade toegebracht aan personen

Dit is letterlijk letselschade die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt doordat een bezoeker uitglijdt op het terrein van jouw bedrijf vanwege het niet tijdig strooien bij vorst. Schade in de vorm van smaad is niet gedekt, enkel puur letselschade.

Contractuele aansprakelijkheid en beroepsfouten zijn niet gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering

In de contracten die je samen met je opdrachtgever/klant opstelt kunnen bepalingen worden opgenomen die je aansprakelijk stellen indien je bijvoorbeeld iets niet op tijd oplevert. Dit is niet verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ook beroepsfouten bij adviserende beroepen worden niet gedekt. Een fout advies kan een klant veel financiële schade opleveren en dit wordt door een andere verzekering gedekt: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Heb ik zelf een bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering?

Barbara(40): Zelf heb ik op het moment van schrijven (nog) geen aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten  Ik ben erover gaan nadenken nadat ik erop werd geattendeerd en deze blog is ontstaan uit informatiebehoefte.

Het te betalen bedrag voor deze verzekering is maandelijks niet hoog (zeker in verhouding tot het verzekerde bedrag) en ik zal maar per ongeluk een schade maken tijdens een zakelijk bezoek omdat ik onhandig iets omstoot? 

Feitelijk is onwetendheid de grootste reden geweest voor mij om me niet te verzekeren. Nu ik me heb ingelezen ben ik dit sterk aan het heroverwegen. Het is dan ook al op tafel te sprake gekomen thuis, want ook partnerlief is zelfstandige. 😉

Loop ik een groot risico? Nee.

Daar mijn werkzaamheden vooral online plaatsvinden is er weinig risico op het door mij aanrichten van letterlijke schade bij klanten of opdrachtgevers. Ook het risico dat ik personen directe schade aanricht is gering.

Ik bezoek uiteraard locaties op uitnodiging als persrelatie om iets te bekijken en beschrijven. Mijn bewoordingen zijn bewust persoonlijk(en dus subjectief) en een kritische noot is normaal bij recenseren. Letterlijke schade aan een gebouw of object bij een klant is zelden van (mogelijke) toepassing en schade aanrichten aan personen is ook niet iets waar ik veel gevaar voor loop. 

Laag risico, maar toch overweeg ik de bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering

Bloggers dienen rekening te houden met smaad, auteursrecht, portretrecht etc.

Niet alles is toegestaan, maar de schades die kunnen worden opgelopen zijn beperkt (in opgelegde boetes bijvoorbeeld voor het onjuist gebruiken van een foto) en lopen niet in de vele duizenden euro’s. Al is het zeker niet zo dat er geen risico’s worden gelopen en dus lees ik me geregeld bij over de juridische zaken waar je als blogger rekening mee dient te houden.

Zodra je echt ook als blogger op pad gaat en vanachter je computerscherm vandaan komt en bedrijven bezoekt of op uitnodiging evenementen bijwoont komt daar dus ook deze verzekering om de hoek kijken die je behoedt voor mogelijke schades. Je bent immers, indien voor je ‘werk’ op pad niet meer verzekerd door je particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Heb jij al overwogen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te nemen? Heb je deze verzekering al eens nodig gehad en was je toen wel of niet verzekerd? 

 

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten