Onlybyme is al haar activiteiten gestaakt. Er zullen geen nieuwe blogs meer worden geplaatst. De website blijft nog -tot een nader te bepalen datum- online.