avondmens


Help! Opstartproblemen! 24

Mam deed zo raar nog niet vroeger! Vroeger als kind begreep ik geregeld niets van mam, vond haar stom reageren, of begreep niet waarom ze dingen deed, zoals ze, ze deed. Natuurlijk was ik zelf kind en dan kijk je heel anders naar de wereld, maar nu als ouder van een jonge dame, begin ik veel te begrijpen. Niet dat ik alles één op één hetzelfde doe hoor als ouder […]