Holocaust
|

Komt er een nieuwe Holocaust deze eeuw?

Van de week las ik een interessant artikel op Blendle over de Holocaust en de mogelijkheid dat dit zo nogmaals zou kunnen plaatsvinden. Hierdoor werd ik aan het denken gezet en realiseerde ik me dat ik veel niet weet van de achtergrond van de Holocaust, het Jodendom, het Antisemitisme. Dit artikel is een eerste het resultaat van mijn zoektocht naar antwoorden.

Holocaust

Is een nieuwe Holocaust deze eeuw denkbaar?

Historicus Timothy Snyder sprak journalist Meindert van der Kraaij van de Trouw en het resultaat van dat gesprek zette mij aan het denken. Lees hier het hele artikel.

Hij gaf aan dat het goed denkbaar is dat er nogmaals een holocaust zal ontstaan en dat de manier waarop de wereld nu reageert vergelijkingen vertoont met destijds. Dus nieuwe massale genocide kan zomaar nogmaals gebeuren. Best een angstige gedachte!

Er is deze week uitgebreid stilgestaan bij de genocide in de Tweede Wereldoorlog en Timothy is in Nederland en heeft woensdagavond de Nooit Meer Auschwitz-lezing gesproken. Vrijdag was het Holocaust Memorial Day en ook zondag worden op diverse plaatsen herdenkingen gehouden.

Voor mensen die leven in West-Europa zijn de gruwelijkheden rondom Auschwitz een symbool voor de gruweldaden die zich daar en in de rest van Europa hebben afgespeeld. Toch is het aldus Timothy niet zo dat het gehele antisemitisme zich enkel hier heeft afgespeeld. Al voor deze gruwelijkheden zijn er nog veel meer Joden vermoord in de vroegere Sovjetunie en andere plaatsen.

Waarom kan een nieuwe holocaust dan nogmaals ontstaan?

Hij baseert zijn mening op terugkerende eigenschappen die ook hedendaags nog plaatsvinden. Als in een land de staat wordt weggevaagd en/of de instituten die het land besturen, gecombineerd met een dreigende voedselschaarste is dat een directe link naar de genocides die de laatste decennia hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan Joegoslavië waar de staat totaal uiteenviel, de vrees voor een ecologische ramp in Rwanda en ook hun staat die op instorten stond. Irak is destijds totaal vernietigd, geen staat, veel droogte. De klimaatveranderingen gaan veel invloed hebben. Ook in de toekomst. Mensen gaan op de vlucht voor droogte en schaarste, met grote migraties tot gevolg.

Waarom is het tot op heden zo moeilijk geweest om het Jodendom te laten integreren, met als gevolg: genocide?

Daarvoor is wat kennis nodig over het Jodendom. Joden werden(worden) allereerst gehaat vanuit theologische achtergrond. Ze zijn anders. In de tijd van de Romeinen en Grieken geloofden de Joden in 1 God iets wat voor de Romeinen en Grieken niet wenselijk was. Zij wilden dat de Joden in hun meerdere Goden gingen geloven. Het feit dat ze zich duidelijk afzonderden en in kleine gemeenschappen leefden maakte dit enkel erger. Daarbij probeerden de Joden ook anderen tot het Jodendom te bekeren, iets wat totaal niet gewenst was.

Er ontstond een heel groot conflict toen de Romeinen zich bekeerden tot het Christendom. De drie eenheid van de Christenen werd niet erkend. Jezus werd niet gezien als zoon van God en alles daarna is voor de Joden niet relevant, zij hanteren de Tora. De Christenen beschouwen de Joden vanaf dat moment als afvalligen van God. De onderlinge haat was, indien daarvoor al niet aanwezig, definitief geboren.

Voor mij als niet-gelovige is het moeilijk te begrijpen dat een geloof mensen die een ander geloof belijden, zo intens kan haten. Toch zijn er veel antisemitische bewegingen, die dat ook vandaag de dag nog zo ervaren.

Buiten het theologische conflict speelt er meer mee!

Daarbij zijn er andere achtergronden waardoor de Joden verre van favoriet zijn bij velen. Het feit dat de Joden vasthouden aan hun eigen levensgewoonten en daarmee zich afkeren van de rest, het loyale gedrag aan de heersers van de landen waar ze verbleven en daarmee door de rest als verraders gezien indien een macht een land overnam, de stempel een geldwolf te zijn (Christenen mochten vanuit hun geloof lang geen geld uitlenen tegen rente, Joden wel.) en zelfs het feit dat ze vanuit hun geloof de plicht hebben de Tora te bestuderen en daardoor intellectueel beter ontwikkelt zijn leidt tot jaloezie.

Toen met de verlichting de haat vanuit het geloof afnam kwam daarvoor een haast nog gevaarlijkere haat terug. Ze werden gezien als de grote boosdoeners, het inferieure ras waardoor velen het leven werd ontnomen doordat Hitler besloot dat de wereld moest worden gezuiverd van de Joden.

holocaust

Het beloofde land Israël

Net voor de Tweede Wereldoorlog werd de staat Israël opgericht, waar Joden mochten gaan leven volgens hun eigen levensstijl. Vele Joden zijn sinds die tijd richting Israël afgereisd en daar gaan wonen. Helaas hebben vele Joden vanuit Europa niet die kans gehad voordat de zuiveringen begonnen van de Holocaust. Enkel zijn de omliggende landen van Israël daar allerminst van gecharmeerd, gezien deze heel anders tegen het Jodendom aankijken en liefst nog vandaag heel de staat Israël zien verdwijnen. Het land is door de machthebbers aan de Joden toebedeeld en wordt door diezelfde machthebbers beschermd tegen andersdenkenden.

In 1948 werd de staat Israël opgericht. Hiermee werd de eerste Joodse staat gesticht sinds de Romeinse vernietiging van Jeruzalem. Verdere oorlogen tussen Israël en zijn Arabische buren volgden, met als gevolg de vervolging van bijna alle 900.000 Joden die eerder in Arabische landen leefden. bron: wikipedia

Nog altijd worden de gemoederen rondom Israël in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties geregeld besproken. Deze raad wordt geregeld bijeen geroepen om het conflict in die regio te bespreken.

Disclaimer: de hierboven beschreven informatie is op basis van naslagwerk tot stand gekomen. De auteur kan niet worden aangekeken voor overgenomen foutieve informatie. Indien er onjuistheden in de tekst zijn opgenomen, neem gerust contact op. 

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten