WE-300: Spellen

H E T  W A A R O M  I S  M E  N O G  W A T  V R E E M D  M A A R,

W I J  G A A N  D A T  N U  D U S  D O E N, O P  V E R Z O E K !

D O R I E  Z O  I S  E L K E  L E T T E R  G E L I J K  E E N  W O O R D.

D A T  W O R D T  N U  O N G E W I L D  M I J N  K O R T S T E  W E – 3 0 0.

M E T  T O C H  K E U R I G  3 0 0  W O O R D E N ? !

 

W I S T  N I E T  D A T  I K  Z O I E TS  O O K  I N  M E  H A D,

A A N G E Z I E N  I K  M E E S T A L

V R I J  L A N G  V A N  S T O F  B E N.

 

T J A , D A T  K R I J G  J E  E R V A N  A L S  J E  Z A K E N

L E T T E R L I J K  O P V A T,  T E R W I J L  D A T  N I E T  H O E F T.

H O E  B E D O E L  J E  E I G E N W I J S  E N  T E G E N D R A A D S ?

———————————————————————————

Wil je ook meedoen met de WE-300: bezoek Plato

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten