Disclaimer
|

Disclaimer gebruiken met vermelding van samenwerking?

Vermeld jij in een disclaimer of er sprake is van een samenwerking in het artikel of kies jij bewust om dit niet te doen, en waarom?

Disclaimer

Het onderwerp komt geregeld aan de orde in verschillende discussiegroepen.

Hoe om te gaan met de wetgeving over samenwerkingen met externe partijen die betalen voor een vermelding op jouw site door het ter beschikking stellen van een producten en/of geldbedrag als vergoeding?

Is het normaal dat opdrachtgevers vragen om follow links? Is het strafbaar?  Is het verplicht dit te vermelden met een disclaimer? Et cetera. Onlybyme heeft ondertussen best veel ervaring met samenwerkingen en er wordt zeer regelmatig onder een blog een disclaimer toegevoegd. Waarom doen we dat?

Kortom een informatief artikel over de disclaimer en het (niet) gebruik ervan.

 

Een disclaimer geeft duidelijkheid!

Onder veel van onze blogs, feitelijk al onze boekgerelateerde blogs, staan standaard disclaimers.

Disclaimer: dit artikel betreft een samenwerking.

of

Disclaimer: deze winactie betreft een samenwerking.

Feitelijk wordt het van ons verwacht als bloggers (de website Onlybyme valt onder de categorie blogs) dat we het aangeven als we op enige wijze een vergoeding hebben verkregen. Bij boekrecensies en/of winacties is het ‘algemeen’ bekend in de boekwereld dat recensenten niet zelf betalen voor de boeken die ze recenseren voor uitgeverijen. Deze worden aan de recensenten verstrekt en gezien als compensatie voor het leeswerk en het schrijven van de recensie. Dat Onlybyme de disclaimer toch nog toevoegt onderaan al deze artikels is feitelijk puur voldoen aan de wettelijke verwachting.  Transparant zijn, naar de lezers toe.

Wat als een externe partij verzoekt het niet te vermelden dat het een samenwerking betreft?

Nu komen we in grijs gebied. Wat als je wordt gevraagd door een externe partij om niet in taaluiting kenbaar te maken dat een bericht een samenwerking bevat.

De meningen zijn ronduit verdeeld. De een vindt het ‘not done’ om met zulke partijen samenwerkingen aan te gaan, anderen beroepen zich op het feit dat de verantwoording voor deze beslissing bij de opdrachtgevende partij ligt. Weer anderen waarschuwen over mogelijke straffen van Google. Kortom er bestaan verschillende meningen over het onderwerp.

De juridische kant van dit onderwerp laat ik graag over aan Charlotte die al heel duidelijk deze kant belicht op haar website, onder andere in deze twee artikels:

Heb je een disclaimer op je blog nodig?

Reclame en Blogs – (on)Trouw in het vermelden van reclame

Gaat Onlybyme wel eens betaalde samenwerkingen aan?

JA! Daar ben ik heel eerlijk in. Waarom? De belangrijkste reden is voor Onlybyme om de uit de hand gelopen hobby betaalbaar te houden. We hebben inmiddels een heel team aan recensenten, de site groeit en krijgt aanbiedingen voor samenwerkingen waar soms een bescheiden financiële vergoeding tegenover staat. Dit gaat allemaal officieel via facturatie en btw afdracht richting de fiscus. Het maakt het voor Onlybyme mogelijk om door te groeien, want hoe groter de website hoe meer kosten en investeringen. Een uit de hand gelopen hobby is leuk, maar het is het streven jaarlijks niet meer uit te geven dan er binnen komt. 😉

We hebben geen significante winst voor ogen, eerder het beperken van kosten en zijn zo transparant mogelijk. Al is het wel eens voorgekomen dat een klant geen expliciete vermelding wilde van een samenwerking.  Dit wel of niet accepteren is altijd een gewetensvraag. Het ligt er in mijn ogen aan hoe je omgaat met de samenwerkingen en wat je vermeldt. Iets aanprijzen waar je zelf niet achterstaat zou ik zelf nooit doen. Het is wel eens voorgekomen dat ik een product kreeg toegestuurd waar ik vooraf enthousiast over was en dat dit tegenviel. Dat kan gebeuren. Als een klant dan liever niet heeft dat erover wordt geschreven doe ik daar niet mogelijk over. Toch is het meestal goed mogelijk een eerlijke review te schrijven.

Wat als iets heel erg tegenvalt?

Iedereen weet bijvoorbeeld dat een boek enorm tegen kan vallen. Ook al houdt Onlybyme het beleid aan dat we zelf kiezen of we een boek wel of niet willen lezen (of het de recensent aanspreekt op basis van verkregen informatie). Dan nog kan een boek ontzettend tegenvallen. We zijn dan zo eerlijk dit gewoon te vermelden in een recensie en voegen daarnaast andere meningen van externe partijen toe, indien vindbaar, of geven aan voor welk soort lezer we het boek geschikt achten.

Met andersoortige producten ligt dit wat ingewikkelder. Veelal wil de klant toch het liefst een review die positief van toon is. Deze verwachting wordt vrijwel nooit uitgesproken, maar heus dat men als opdrachtgevende partij hoopt dat er een positief verslag volgt nadat een product is toegestuurd voor review doeleinden. Toch denk ik dat perfect niet bestaat en het juist goed is als er een kritische noot wordt toegevoegd  in een review indien er duidelijk iets mist of verbeterd kan worden. Ook een wat mindere persoonlijke mening kan geen kwaad zolang het duidelijk als persoonlijke subjectieve mening wordt gebracht. Iedereen heeft immers een eigen mening en dat wordt (is onze ervaring) erg gewaardeerd door de bezoekers.

Als je transparant en eerlijk bent in de verwoording van je persoonlijke mening, dus ook als deze negatief uitvalt, komt dat je geloofwaardigheid ten goede. Iets wat uiteindelijk door (terugkerende) bezoekers zal worden gewaardeerd.

Disclaimers kunnen dus bijdragen aan je betrouwbaarheid als website!

In onze ogen een goed iets wat zelden of nooit wordt bekritiseerd. Lezers die graag een boek willen winnen na het lezen van de recensie, vinden het echt niet belangrijk dat dit boek door de uitgeverij beschikbaar wordt gesteld. Ze verwachten veelal niet anders. Wel is ook de omgekeerde wereld van toepassing.

Expliciet vermelden als het GEEN samenwerking betreft

Ook dat komt voor. Als er totaal geen vergoeding voor een artikel is verstrekt en je veelal wel voor soortgelijke artikels disclaimers gebruikt om aan te tonen dat het een samenwerking betreft, is het haast noodzakelijk om aan te geven dat ditmaal er totaal geen sprake is van een samenwerking. Een bizarre wending in mijn ogen, maar ook dat is hier al meerdere malen voorgekomen.

Mijn persoonlijke mening:

Heel eerlijk? Ik denk dat lezers heel goed in staat zijn om zelf in te zien of iets een vorm van sponsoring bevat of niet. We proberen ons te houden aan de Reclamecode Sociale Media, maar ik ben het eens met een standpunt wat ook in een artikel van Charlotte wordt benoemd. Het is feitelijk een oneerlijk grijs gebied dat wij als ‘bloggers’ wel uitingen dienen te geven van samenwerkingen en tijdsschriften niet. Kortom, ik probeer zo goed mogelijk de regels te handhaven en houd mijn persoonlijke mening veelal voor me. Het is immers ‘slechts’ een mening.

 

Disclaimer: dit artikel bevalt GEEN samenwerking. Mocht de inhoud op enig punt onwaarheden bevatten dan word Onlybyme daar graag van op de hoogte gebracht zodat dit tekstueel kan worden aangepast. 

Gerelateerde artikels:

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten