zwarte piet
|

Zwarte piet: iedereen heeft er een mening over!

Sinds enkele jaren geleden het discriminerende aspect van zwarte piet groot werd uitgemeten door een zeer ijverige dame in de Europese Commissie, die een onderzoek instelde naar het discriminerende aspect van onze zwarte piet, is de discussie over zwarte piet en zijn kleur ook in ons land heftig losgebarsten. Los van mijn eigen persoonlijke mening, is het feit dat er nu elk jaar grote discussies plaatsvinden over een kinderfestijn iets wat me raakt en dan met name de wijze waarop deze discussies plaatsvinden.

zwarte piet

Discussiëren over zwarte piet op volwassen wijze

Deze discussies gaan namelijk vele fatsoensnormen voorbij, die we toch echt allen hebben meegekregen vanuit onze opvoeding. Er wordt over en weer op harde wijze gecommuniceerd via sociale media tot zelfs fysieke bedreigingen aan toe. Indien je uit durft te komen voor je eigen mening word je met de grond gelijk gemaakt door de tegenpartij. Zeker indien je een publieke positie vertegenwoordigd. Dit alles gaat naar mijn mening de als ‘normaal’ geaccepteerde wijze van discussie voeren voorbij.

Vrijheid van meningsuiting

Eenieder heeft het recht een mening te hebben en een standpunt in te nemen, daarbij is het niet van belang of je de mening deelt van de massa, of een eigen mening hebt die een tegengeluid geeft of zich ergens in het midden bevindt. Onze vrijheid van meningsuiting is een groot goed in ons land. Enkel lijkt het tegenwoordig niet altijd meer mogelijk je mening te uiten zonder daar letterlijk last van te ondervinden. Indien er fysieke bedreigingen worden geuit over en weer, dan heeft dat niet veel meer met het delen van meningen en op volwassen wijze discussiëren te maken.

Zwarte piet verandert

Velen delen gelukkig deze mening en ondanks grote weerstand is zwarte piet niet meer standaard overal zwart tijdens de viering. Vorig jaar waren er in het Sinterklaasjournaal vele soorten bonte pieten gemixt met zwarte pieten, bruine pieten en pieten met vegen op hun gezicht. De ophef was heftig en naar mijn idee zal de discussie zodra de heiligman ons land weer betreedt weer in alle hevigheid oplaaien. Best jammer als je kijkt naar hoe onze kinderen deze veranderingen als zeer vanzelfsprekend accepteren. Voor hen is de kleur piet ondergeschikt aan het festijn waar Sinterklaas voor staat. Het brengt hen plezier en ze volgen alles met passie wat door ‘het Journaal’ wordt aangeboden. Of de betreffende pieten nu zwart, wit of gekleurd zijn, dat is niet van belang.

Mijn dochter (6) wist het heel treffend uit te leggen. “Mam, iedereen kan piet worden, als je naar de pietenschool bent geweest en je pieten diploma hebt gehaald kan je piet zijn.” Ze heeft dan ook het voornemen geuit zelf ook piet te willen worden. Vele scholen springen daar handig op in door in de gymles een pietendiploma te verstrekken in de onderbouw.

Laat het feest een kinderfeest blijven!

Los van ieders mening zijn de meesten het wel met elkaar eens dat het Sinterklaasfeest een kinderfeest dient te blijven. Demonstraties en bedreigingen horen daar niet in thuis en mijn hoop (en met mij velen) is dan ook dat de voor- en tegenstanders van het aanpassen van onze Nederlandse traditie zich op volwassen wijze presenteren dit jaar en alles wat daarbuiten valt tot het minimale weten te beperken. Kinderen horen onder geen voorwaarde betrokken te worden in een discussie die ze niet begrijpen. Zij leven in het nu, ervaren de wereld als een mix van fantasie en realiteit, wat juist door de rollen van Sinterklaas en zijn pieten wordt aangewakkerd. De kinderen zijn niet echt bezig met de kleur van piet, sterker nog, ze zijn bezig met genieten en dat zou in mijn ogen ook bij de volwassenen juist weer voorop dienen te staan.

Het tempo en de wijze waarop piet zich zal aanpassen aan een nieuwe ‘look’ zal afhankelijk van locatie snel of langzamer worden doorgevoerd. Verschillende steden hebben dit jaar weer een variatie aan soorten pieten ‘looks’ paraat terwijl er nog vele gemeenten zijn die zich vasthouden aan de traditie van weleer. In mijn beleving iets wat zijn weg zal vinden in de komende decennia en zal komen tot een nieuw geaccepteerd gemeengoed mettertijd.

Verandering is niet tegen te houden

Veel wat in het verleden ondenkbaar was is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Toen er net mobiele telefoons op de markt kwamen, was er bijna niemand enthousiast. Zie nu de wereld haast afhankelijk van mobiel bereikbaar zijn. En dat alles in een paar decennia tijd. Hetzelfde geldt voor het fenomeen internet. Iets wat destijds niet denkbaar was, is nu niet meer weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij.

Mijn conclusie is dan ook: verandering is zelden tegen te houden. De snelheid waarmee veranderingen worden doorgevoerd is wel beïnvloedbaar en gezien de levendigheid van de pieten discussie vermoed ik, dat een definitieve wijziging van het algemene denkbeeld rondom zwarte piet en Sinterklaas niet binnen een paar jaar zal zijn voltrokken.

Gerelateerd:

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten