televisie betrouwbaar

Is televisie betrouwbaar als bron van nieuwsfeiten?

Kunnen we klakkeloos aannemen dat wat we voorgeschoteld krijgen op televisie waar is? NEE! Niet altijd is televisie betrouwbaar wanneer het gaat om programma’s die als doel hebben de kijker te informeren over nieuwsfeiten. Denk hierbij aan ‘het’ journaal, documentaires en programma’s met een informatief doel. Het beeld wat wordt voorgeschoteld is geregeld gekleurd en zeker niet altijd objectief.

televisie betrouwbaar

Heel eerlijk! Ik kan niet in cijfers en percentages aantonen hoe vaak het fout gaat. Wel heb ik inmiddels genoeg ‘bewijs’ gevonden om de betrouwbaarheid van de inhoud van nieuwsfeiten op de televisie geregeld in twijfel te trekken. Dit informatieve artikel is het gevolg van hetgeen ik spotte in artikels van kranten en andere mediavoorzieningen.

Televisie betrouwbaar?

Een quote van oud NOS medewerker, Janneke Monshouwer geeft niet de indruk dat nieuws op de televisie betrouwbaar kan worden genoemd.

“Alle nieuws was dus pro-VS, pro-NAVO (lobby), pro-Europa (lobby), anti-Sovjet (lobby), militaristisch (lobby), pro-Israël.”

In een interview met Irma Schiffers vertelt Janneke haar over haar ervaringen tijdens haar carrière bij de televisie. Licht ze toe hoe er vooraf censuur werd toegepast op het nieuws. Feitelijk werd het nieuws gecensureerd en wel aangeboden, waaruit het journaal dan mocht kiezen. Er werd letterlijk gelobbyd door partijen die daar baat bij hadden en zelf het nieuws kwamen brengen. Uiteindelijk resulteerden deze ervaringen in het boek Ander Nieuws, Wat het Journaal niet Uitzond. 

Een voorbeeld: Vanaf eind de jaren 90 kreeg Janneke via bronnen te horen dat de banken er slinkse praktijken op nahielden en er een geldbubbel werd gecreëerd. Dit kaartte ze aan bij haar kennissen die werkten bij programma’s die nieuwsfeiten onder de aandacht brachten, maar er volgde geen antwoord of actie. Toen ‘de bubbel’ uiteindelijk barstte wist niemand ervan. Althans dat werd gecommuniceerd naar buiten toe.

Journalist Udo Ulfkotte doet een boek(je) open!

Klokkenluider, Udo Ulfkotte schreef de bestseller genaamd ‘Gekaufte Journalisten’, waarin hij de praktijk heeft verwoord die hem zelf maakte tot gekochte journalist. Hij benoemt in zijn boek vele namen inclusief zijn eigen gemaakte fouten en situaties die zich voordeden, waarin hem en collega’s geleerd werd om het publiek voor te liegen. De journalisten werden als het ware omgekocht om het nieuws zo te brengen dat dit in het voordeel werd gebracht van bepaalde standpunten. De krant waar hij jarenlang voor werkte, werd stiekem betaald door de CIA en de Bundesnachrichtendienst. Hierdoor werd feitelijk al het nieuws gemanipuleerd.

Zijn standpunt dat de westerse media door en door corrupt is, geeft tot nadenken. Hoe zeker kan je zijn dat wat de televisie jouw huiskamer in brengt, ook daadwerkelijk betrouwbaar en objectief is? De politieke belangen op wereldniveau zijn dermate groot dat er al snel een (on)bewust kleurtje aan nieuws wordt meegegeven.

In een interview werd hem dan ook gevraagd of hij nooit is aangeklaagd of bang was voor zijn leven door al zijn gedane uitspraken. Dit was beiden niet het geval. Udo Ulfkotte is 13 januari 2017 overleden aan een hartaanval. Daarvoor had hij er al meerderen hartaanvallen gehad en was zijn gezondheid broos. Hij wist als het ware dat zijn leven niet lang meer zou voortduren. Aangeklaagd is hij nooit, daar zijn oud werkgever wist dat Ulfkotte alles kon onderbouwen met feiten.

William Cortvriendt ondervindt de macht van de voedselindustrie

WIlliam Corvriendt is arts en bestsellerauteur van de boeken uit de Hoe word je 100-serie. Hierdoor wordt hij benaderd door televisieprogramma’s en werkt hieraan mee. De commerciële belangen zijn dermate groot dat hij zelfs al meerdere malen heeft ervaren dat er gecensureerd werd. Enkele voorbeelden:

  • Zo is Albert Heijn dringend geadviseerd om hem niet meer in hun blad te laten schrijven, na zijn uitspraken over gezonde en ongezonde vette, door de grootste margarineproducent.
  • Ook in zijn eigen televisieserie is de macht van de voedselindustrie aanwezig. Er werd een scene uit een aflevering verwijderd waarin het advies werd gegeven om margarine te vervangen door roomboter. De bewuste scene heeft onder grote druk van de betreffende margarine fabrikant de uiteindelijke aflevering niet gehaald.
  • Een afspraak dat William Cortvriend en deelnemers in meerdere talkshows, zowel bij publieke als commerciële omroepen, hun spectaculaire verbeteringen in hun gezondheid konden toelichten, werd op het laatste moment geannuleerd. De productiemaatschappijen van de betreffende talkshows werden onder druk gezet en er was ineens geen beeldmateriaal meer beschikbaar vanuit omroep MAX uit de serie. De relatie met betalende adverteerders dient immers goed te blijven.

Feitelijk is alle nieuws gekleurd door de brenger

Ook al heb je als nieuwsbrenger de intentie dat je objectief mensen wilt informeren. Het is zeer moeilijk om zuiver objectief nieuws te brengen. Je eigen mening beïnvloedt hetgeen je verwoordt. Ook al worden beide standpunten belicht, dan nog word je eigen standpunt in het geheel verweven en dat wordt (on)bewust doorgegeven aan de ontvanger. Uiteraard kan de ontvanger ervoor kiezen hetgeen hem wordt aangeboden voor waar te nemen of in twijfel te trekken.

Het probleem ontstaat wanneer de kijker ervan uit gaat dat alles wat ‘het journaal’ brengt ‘altijd waar’ is. Dit is helaas niet het geval. Indien je als ontvanger jezelf inleest en meerdere soorten kranten raadpleegt. Daarnaast online meerdere soorten media volgt en via televisie het nieuws raadpleegt. Kortom het gezonde verstand laat werken. Dan zal er een natuurlijke mix ontstaan die het nieuws redelijk filtert en de gekleurde meningen deels neutraliseert.

Combineer nieuwsbronnen

Om jezelf niet te laten verleiden tot het volgzaam aannemen van nieuwsfeiten:

Combineer vooraanstaande kranten zoals de Volkskrant, het AD , Het Parool etc., die het nieuws elk op een andere wijze belichten. Veel kranten hebben geregeld leuke aanbiedingen om eens uit te proberen. De Telegraaf aanbieding site is hier een voorbeeld van waar je meerdere soorten aanbiedingen kunt kiezen om eens te ervaren hoe is om de Telegraaf thuis te ontvangen via de post of digitaal. Kritische lezers combineren vaak twee totaal verschillende kranten of wisselen deze af gedurende het jaar. Dit om niet teveel in een hoek vast te zitten en het nieuws vanuit verschillende kanten belicht te krijgen. 

Scan daarnaast de diverse online media, lees breed en aandachtig, durf kritisch na te denken en neem niet alles aan voor waar. Heus is hetgeen we horen over bepaalde leiders in de wereld grotendeels gestaafd op feiten. Wees kritisch en bedenk je dat de waarheid veelal in het midden ligt. Aangezien in de betreffende landen het beeld totaal visa versa over ons Westen wordt gepropagandeerd, zal er ook daar deels de waarheid worden verkondigd.

Zolang je niet in staat bent buiten je eigen bubbel te kijken (en denken) en meeloopt met de massa zal je je weinig afvragen of hetgeen je voor waar aanneemt ook daadwerkelijk is onderbouwt met feiten.

 

 

Bronvermeldingen

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten