Teeven-deal: Uiteindelijk toch een grote doofpot?!

Een echte verrassing is het niet meer te noemen. Velen vermoeden het al tijden:

Teeven-Deal

De Teeven-deal is een grote doofpotaffaire?

Harde bewijzen daarvoor?! Steeds worden die ontkend (men doet in Den Haag pogingen tot ontkrachting van elk signaal dat wijst richting een doofpotaffaire) en later duiken er toch steeds weer signalen op, dat er sprake is van het bewust achterhouden van feiten en informatie richting de Tweede Kamer.

Hoever gaat dat eigenlijk daar in het Haagse? Als buitenstaander (leek) heb je er slechts naar te gissen. Hoeveel krijgen wij als burger nooit te weten? In hoeverre dient dat het landsbelang? In hoeverre was de Teeven-deal een goede deal, die zoals Teeven destijds in eigen bewoordingen omschreef, “uit naam van Volk en Vaderland” was gesloten.

Den Haag, er gebeurd meer dan wij ooit zullen weten daar!

Het feit dat er steeds weer bewijzen omhoog komen van het bewust achterhouden van gegevens (onder de “noemer” landsbelang), daardoor ben ik al langere tijd de mening toegedaan, dat bepaalde zaken bewust het controlerende orgaan (De Tweede Kamer) worden onthouden.

Heus, er zijn zaken, die beter niet in te ruime kringen kunnen worden gedeeld. Zeker als het de Nationale Veiligheid betreft. Maar valt een ‘verdwenen‘ bonnetje, dat helemaal niet echt verdwenen was, zoals nu blijkt uit nieuwe informatiebronnen, daar ook onder? Wat is er zo speciaal aan de Teeven-deal? Wat is er tussen Fred Teeven en de crimineel besproken, dat zo dermate waardevol was voor de Nederlandse staat, dat zo’n vergoeding gerechtvaardigd is. Het verhaal, zoals naar buiten gebracht, is naar mijn mening veel te mager om dat te rechtvaardigen. Maar wat weten we allemaal niet, want Teeven wel weet? Komen we dat ooit te weten? Willen we het wel weten?

Doofpot

De commissie-Oosting deed eerder al onderzoek naar de kwestie, maar vond geen bewijs voor een doofpot.

Om de commissie toch door te laten zoeken, bracht het programma Nieuwsuur de onthulling naar buiten dat bepaalde ICT-ers binnen het ministerie, de opdracht hadden gekregen hun zoektocht te staken. De commissie-Oosting houdt vol geen aanwijzingen te hebben gevonden, dat de bewindsvoerders Opstelten en Teeven, hiervan op de hoogte waren. Ook al komt nu naar buiten dat de top van het ministerie wel degelijk wist waar het betreffende bonnetje was al die tijd.

Ondertussen zit de heer Teeven nu gewoon in de Tweede Kamer en doet daar heus nuttig werk, met veel ervaring. Al vraag ik me af of dat blijvend zal zijn, indien er nog meer modder naar boven komt? Die Teeven-deal blijft opspelen tot …. ja, tot welke onthulling heeft plaatsgevonden? Een deal die mijn aandacht blijft volgen.

Aanstaande woensdag 25 mei 2016 worden de conclusies van de Commissie-Oosting bekendgemaakt.

 

Deze blog is gebaseerd op algemeen online verkregen informatie en subjectief op persoonlijke wijze verwoord.

 

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten