Rellen in Geldermalsen, waar gaat het heen in Nederland?

De gebeurtenissen in Geldermalsen gisteravond. Het houdt me bezig tijdens de nachtelijke uurtjes, die ik wakker lig. De slaap wil niet lukken, dus er passeert van alles het hoofd. De relatief kleine issues in mijn eigen leven, en dan de gebeurtenissen in Nederland en daarbuiten. Het zet alles weer eens even in verhouding.

Het laat me afvragen, waar we in Nederland in godsnaam mee bezig zijn?! 

Rellen in Geldermalsen

Bron

Geldermalsen, het moet niet gekker worden!

Ontzet was ik, toen ik hoorde dat een vergadering over de besluitvorming van een mega AZC in Geldermalsen uit is gelopen op rellen. De problematiek rondom de vluchtelingen laat de grote verdeeldheid in Nederland eens te meer op een manier zien, waar ik verre van trots op ben.

Het ‘leek’ allemaal goed geregeld daar in Geldermalsen, de bewoners die spreektijd vroegen kreeg elk 3 minuten, om de gemeenteraad toe te spreken en hun voors of tegens tegen de komst van een groot Asielzoekerscentrum te kunnen uiten. Een democratisch recht dat netjes werd ingevuld, in mijn ogen, zodat de gemeenteraad naderhand een weloverwogen keuze kon maken. De sfeer binnen was rustig, er leek geleerd van eerdere toestanden van wanorde elders in Nederland tijdens vergaderingen in gemeentes met bewoners.

Rellen in Geldermalsen waren niet voorzien?!

Nieuwsbronnen melden, dat de Gemeente de rellen in deze mate niet had voorzien. De Sociale media gaf geen indicaties aan dat er mensen werden ‘verzameld’ om massaal naar Geldermalsen af te reizen om daar de boel te gaan verstoren. Blijkbaar zijn de manieren van communicatie van deze groep relschoppers niet in beeld bij de overheid, een zorglijke gedachte! Wel was de sfeer heel de dag al onrustig te noemen in de Gelderse plaats, waardoor besloten werd uit voorzorg hekken te plaatsen. Het mocht niet baten, de rellen liepen na aanvang van de raadsvergadering compleet uit de hand.

De raadsvergadering werd geschorst en de raadsleden in veiligheid gebracht, toen de relschoppers het gemeentehuis trachtten te betreden. Er werd met vuurwerk en flessen gegooid en een aantal relschoppers is het uiteindelijk gelukt om het gemeentehuis binnen te komen. De politie was genoodzaakt waarschuwingsschoten te lossen, er zijn diverse arrestaties verricht en het duurde even eer de raadsleden veilig het pand konden verlaten.

Tegen een AZC van die omvang

Vele bewoners van Geldermalsen hebben hun bedenkingen over een AZC in Geldermalsen, vanwege de locatie en omvang. Hun spreekrecht is echter door deze wandaden op een zeer ondemocratische wijze ontnomen. Of de vergadering op een later tijdstip zal worden hervat is mij niet duidelijk. Het recht van het uiten van een mening is een groot gemeengoed in onze samenleving. Enkel maakt een klein deel van onze medelanders het op deze manier erg lastig, zeg maar gerust onmogelijk, dit recht te kunnen uiten.

Dat er veel weerstand is, niet alleen in Geldermalsen, maar ook elders in Nederland, tegen grote vormen van opvang van asielzoekers, is me duidelijk. Dat daar bezwaren tegen kunnen worden uitgesproken door inwoners is een goed iets, waar de gemeenteraad naar wil luisteren, alvorens tot een definitief besluit te komen. Het is een democratisch recht! Enkel op deze wijze wordt het gesprek niet meer met woorden gevoerd, maar voeren de absurde daden van relschoppers het beeld.

Zijn de zorgen terecht?

Zelf ontbreekt het mij aan kennis om die vraag ‘totaal’ te kunnen beantwoorden. Het baart mij wel zorgen dat de Nederlandse samenleving zo aan het verharden is. De komst van asielzoekers is bekend, de reden, in mijn ogen,  een zeer humane. Enkel is er in Nederland blijkbaar geen steun voor massale opvang, zodra het de eigen achtertuin betreft, als er overleg is over een nieuwe AZC, waar dan ook in Nederland.

Uit ervaringen van andere al bestaande AZC’s lijkt mij toch duidelijk, dat de bezwaren, die vooraf wordt geopperd door bewoners, na de komst, veelal wordt afgezwakt of zelfs ongegrond bleken. De overlast valt dan reuze mee. De angsten zijn niet allen gebaseerd op aantoonbare feiten van overlast in welke vorm dan ook. Nu, is een mens geneigd alles bij het oude te willen houden, van nature. Wellicht vormt zo’n grote verandering op die schaal een bedreiging, waar het gevoel niet mee uit de voeten kan.

Feit blijft: er is opvang nodig!

De vluchtelingen zijn niet voor hun lol duizenden kilometers van hun thuisland af, naar Nederland gekomen. De economische vluchtelingen worden na een asielaanvraag en procedure geweigerd om hier in Nederland (of elders in Europa) te blijven. Dit betreft echter maar een klein gedeelte van de mensen, die hun toevlucht hebben gezocht tot ons land. Ze komen uit humane nood, naar ons land toe, in de hoop hier een toekomst zonder oorlog en bloedvergieten te kunnen opbouwen. In mijn ogen verdienen deze mensen een beter bestaan dan de ellende die ze zijn ontvlucht en dat begint bij het verschaffen van onderdak. De grote toestroom is een probleem gebleken voor de overheid om in goede banen te kunnen leiden, zonder het openen van extra opvangplekken, zoals het nu besproken AZC te Geldermalsen. Echter, is opvang wel nodig, in welke vorm dan ook!

Wellicht zou de overheid de aangeboden kleinere initiatieven tot opvang van vluchtelingen meer in overweging moeten nemen. Wellicht gebeurd dat al? Niet heel Nederland is tegen hun komst. Enkel de mensen die het hardste roepen, worden nu eenmaal het eerste gehoord. De ‘eigen volk eerst gedachte’ die deze relschoppende groep uitdraagt, is er helaas eentje die op veel steun kan rekenen in de samenleving. De populariteit van de heer Wilders is niet voor niets zo immens groot op dit moment. Hij verwoord de gedachten van de straat. Althans van een groot deel van ons Nederlanders. Echter niet van ons allen!

Vandaar nu andermaal een artikel over deze zorgwekkende berichten uit ons land aangaande de vluchtelingen problematiek. Het is ‘slechts’ een, op mijn persoonlijke mening en zorgen gebaseerd, verslag over de gebeurtenissen van gisteravond, 16 december 2015 te Geldermalsen.

Geheel zwijgen is in mijn ogen nog erger, vandaar vanuit hier mijn stille, schriftelijke protest tegen de zotte acties, die worden gepleegd om onze democratie te ondermijnen.

 

Gerelateerde artikels:

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten