contact 2794680 1280
|

Waarom je van Onlybyme geen mail inzake Privacywetgeving hebt ontvangen?

Iedereen (lees= degenen die veel nieuwsbrieven gewild en ongewild ontvangen in hun mailbox) wordt al sinds enkele weken ‘lastiggevallen’ met behoorlijke aantallen mails waarin je aan dient te geven dat je nieuwe mailberichten wilt blijven ontvangen, of mails vol informatie met wat de betreffende organisatie zelf doet aan het bewaken van de privacygegevens van haar ‘klanten’.

mail inzake Privacywetgeving
© Pixabay

Waarom Onlybyme geen mail inzake Privacywetgeving  verstuurd?

Alle volgers van de Onlybyme nieuwsbrieven, hebben via een dubbele opt-in al expliciet aangegeven dat ze berichten van Onlybyme willen ontvangen. Daarnaast is in elke ‘nieuwsbrief ‘ de mogelijkheid opgenomen je direct uit te schrijven.

Waarom sturen vele organisaties je nu wel deze mail inzake Privacywetgeving?

Bedrijven en organisaties die veel van hun volgers hebben verkregen op niet toelaatbare wijze hebben met de nieuwe privacywetgeving een probleem. Want ze moeten kunnen aangeven hoe ze nieuwe ‘abonnees’ hebben verkregen en daarbij de manier waarop deze betreffende abonnees expliciet toestemming heeft gegeven.

Dit kan overigens zowel via single opt-in als dubbel opt-in. Zolang bij single opt-in de ‘nieuwe abonnee’ zelf ‘bewust’ deze gegevens heeft ingevuld en zich bewust is dat hij vanaf dat moment zich heeft geabonneerd op toekomstige nieuwsbrieven, is er niets aan de hand. Het gaat feitelijk om het kunnen aantonen van de vrijwillige toetreding op een mailinglist en ook het duidelijk aangeven hoe deze ‘abonnee’ zijn gedachten hierover kan wijzigen en het volgen ongedaan kan maken of stopzetten.

Bij dubbele opt-in wordt via het aangemelde mailadres nogmaals expliciet gevraagd of de eigenaar van dit mailadres echt de betreffende partij wil gaan volgen via aangegeven wijze. Onlybyme heeft voor deze laatste optie gekozen.

Indien organisaties (nog) niet voldoen aan het kunnen aantonen van juist verkregen gegevens, moeten zij al hun abonnees opnieuw expliciet toestemming vragen. Dus daarom krijg je nu ook mails van bedrijven die je heel bewust volgt, maar blijkbaar niet alles op een rijtje hebben in hun administratie om te voldoen aan alle voorwaarden die de nieuwe Privacywet stelt.

Sommige bedrijven voldoen aan alle voorwaarden en sturen toch deze mails. Waarom?

De nieuwe wetgeving is nogal een wirwar van nieuwe regels en om zeker te zijn van het voldoen aan de nieuwe richtlijnen besluiten veel organisaties al hun ‘klanten’ te informeren via informatieve mails.

Voor grote(re) partijen die heel veel verschillende soorten gegevens opslaan is dit verklaarbaar uit het duidelijk willen zijn naar ‘klanten’ toe. Indien er samenwerkingen tussen partijen aan ten grondslag liggen ben je zelfs verplicht over en weer kenbaar te maken wat je er met verkregen gegevens over en weer doet. Je dient met deze partijen zogenoemde ‘verwerkingsovereenkomsten’ te sluiten.

Negeer deze stroom aan mails niet!

Hoe vervelend het ook is dat je mailbox overloopt met ‘informatieve’ en ‘wil-je-ons-blijven-volgen’ mails over de vanaf 25 mei 2018 geldende Privacywetgeving, het is niet verstandig deze mails standaard te negeren en direct weg te gooien.

Veel mails zijn met een snelle ‘screening’ snel opzij te leggen, maar het is zeker goed om je bewust te zijn van wat ‘bepaalde organisaties’ als bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram, Google, etc. precies doen met alle informatie die zij over jou als persoon verwerken en opslaan en met welk doel. In veel gevallen kun je aangeven waar je wel en niet mee akkoord gaat!

Minder spam mails?!

Daarbij is het heel handig dat partijen die jouw mailadres hebben bemachtigd zonder jouw expliciete toestemming, nu jou alsnog deze toestemming vragen. Het simpelweg niet bevestigen van deze toestemming is voldoende om daarna geen mails meer van deze partijen te ontvangen. Dit leuke gevolg van de nieuwe wetgeving gaat bij velen veel spammails schelen, daar ben ik van overtuigd.

Mocht je toch nog ongeoorloofde mails blijven ontvangen: je kunt via de Autoriteit Persoonsgegevens op hun homepagina een button vinden waar je je klacht(en) kunt indienen.

Waarom Onlybyme jou geen mail inzake Privacywetgeving heeft gestuurd?

Heel bewust kies ik ervoor deze blog online te zetten vandaag op de dag dat de nieuwe wetgeving van kracht gaat. In feite informeer ik zo ‘geïnteresseerden’ over mijn beweegredenen om van deze mailing af te zien. En verwijs ik uiteraard naar de privacyverklaring die Onlybyme heeft opgesteld. In deze verklaring staat precies vermeld wat Onlybyme aan gegevens opslaat, waarvoor en hoe lang.

De volgers die via mails updates krijgen van nieuwe blogs hebben wellicht al gemerkt dat deze blogs niet meer direct na het verschijnen van elke blog volgen.

Ik heb bewust deze optie uitgezet en mail nu om de zoveel tijd (bewust niet op vaste momenten meer) een mail met nieuwe blogs die nog niet eerder zijn doorgemaild en minimaal elke zaterdag een blog met alles blogs die de afgelopen week online zijn gekomen.

Dit omdat bij het automatisch instellen van mijn ‘mailsysteem’ zelfstandig besluit een al eerder gemailde blog te blijven rondsturen – indien er geen nieuwe blog is verschenen – en dat is niet de bedoeling.

Later dit jaar zullen er verschillende soorten maillijsten worden toegevoegd waar je je als volger voor kunt abonneren. Tot zover aangaande de mailbrieven vanaf Onlybyme.

Wil je meer weten over de nieuwe Privacywetgeving?

Graag verwijs ik je voor informatie naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook nodig ik je ‘vrijblijvend’ uit de Privacyverklaring van Onlybyme te lezen indien je wilt weten wat er wordt opgeslagen, waarvoor en voor hoe lang.

Voor collega-bloggers wil ik het advies meegeven deze verklaring niet 1 op 1 over te nemen. De inhoud moet zijn toegespitst op jouw eigen website en die kan op verschillende onderdelen afwijken van die van Onlybyme. Uiteraard staat het je vrij de verklaring te gebruiken als vertrekpunt.

 

 

 

Disclaimer: Ik heb deze blog geschreven met de mij bekende informatie van de nieuwe Privacywetgeving en me daarvoor grondig ingelezen. Eventuele foute berichtgeving is niet met deze intentie geschreven en zal worden aangepast zodra ik hierop wordt gewezen. Deze blog moet worden gelezen als informatieve berichtgeving vanuit Onlybyme en het waarom ik geen mailing heb rondgestuurd.

Ik verwijs voor inhoudelijke informatieve blogs over de Privacywetgeving en de te nemen stappen om aan deze wetgeving te voldoen graag naar de officiële kanalen vanuit de overheid en kan derhalve niet voor (onbewust) aanwezige foutieve inhoud hieromtrent worden aangeklaagd of ter verantwoording worden geroepen.

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten