Hoe hypocriet zijn wij Nederlanders eigenlijk!

Vluchtelingen opvangen prima, maar niet in de eigen gemeente!

 

Na al eerder over de Vluchtelingen te hebben geschreven in de post: Vluchtelingen gaan echt niet voor hun lol weg uit hun eigen land! Wil ik vanavond even een ander gedeelte van de problematiek rondom de opvang van Vluchtelingen uitlichten.

Inmiddels zijn toch wel veel Nederlanders doordrongen van het feit, dat de vluchtelingen niet voor niets de grote reis richting het Westen aanvangen en begrijpen ze dat ook Nederland zijn steentje dient bij te dragen, in de opvang van deze slachtoffers van oorlog en geweld. Maar en nu komt het: Opvangen prima, maar o wee, als er geopperd wordt een asielzoekerscentrum in de eigen gemeente te openen, dan zijn de bezwaren niet van de lucht.

Hoe hypocriet zijn wij?

Ik vind dat heel hypocriet! Iets steunen, zolang het maar niet in je eigen achtertuin plaatsvindt. Dat getuigd nog eens van echte naastenliefde. Verruil jezelf eens even in de schoenen van deze mensen en voel je zelf eens niet welkom in het land, waar je probeert een nieuwe toekomst op te bouwen. Waar mensen je aankijken als potentieel gevaar, voor de gemeente! Terwijl het enige wat je wil, een kans op een vredig leven is, zonder oorlog en geweld.

Denkt men nu echt dat deze mensen potentieel gevaar betekenen voor onze samenleving: dat er zich terroristen onder bevinden? Denk je niet, dat de terroristen geen makkelijkere manier vinden om hier terecht te komen? En hoezo, moeten die terroristen met de vluchtelingen nog meekomen? Wie weet hoe velen zich er zich al onder onze eigen onderdanen bevinden?

Denkt men echt dat die beschadigde mensen nu achter onze dochters aan gaan, of vrouwen en kinderen gaan lastig vallen? Dat ze voor ogen hebben, hun oorlogsverleden te gaan botvieren op de inwoners van de dorpen, waar de komen te wonen?

Zou het niet veel logischer zijn dat deze mensen, zo goed en kwaad als het gaat weer proberen een leven op te bouwen. Dat ze Nederland ook iets te bieden hebben. Er zijn ook veel geschoolde vluchtelingen met capaciteiten die Nederland zou kunnen gebruiken. Dat ze ook positieve elementen uit hun cultuur kunnen inbrengen en Nederland daarmee kunnen verrijken.

Zelf heb ik geen gelovige achtergrond, maar wel normen en waarden meegekregen. Zorgen voor je medemens, is er daar eentje van en ik hoop dat er meer Nederlanders zo denken en niet enkel aan hun eigen leven. Kijk eens iets vaker uit het raam, de wereld houdt niet op in je eigen woonkamer! Steek de mensen om je heel eens wat vaker een helpende hand toe. De individualisering van de maatschappij is niet echt het meest positieve kenmerk van ons Nederland.

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten