De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Sustainable Development Goals_E_Final sizesBron afbeelding: UN in samenwerking met Project Everyone

Gisteren, vrijdag 25 september 2015, hebben de Verenigde Naties op de Algemene vergadering van de VN een 17-tal doelen aangenomen om wereldwijd te proberen de armoede, ongelijkheid en klimaatverandering op te lossen. De doelen zijn vastgesteld om te gaan behalen voor het jaar 2030, een grote ambitie en in hoeverre het uiteindelijk haalbaar is, zal moeten blijken in de toekomst. Hoe alle doelen invulling krijgen in uitvoering is nu nog niet vastgelegd.

Het is goed dat de wereld ermee bezig is de wereld beter te laten worden voor eenieder. Toch blijft de vraag of de wereldlanden ooit op 1 lijn komen, voor wat betreft de uitvoering.  Veel werk aan de winkel dus.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN:

 1. Een einde aan alle vormen van armoede, overal.
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid, betere voeding en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg en bevorderen van welzijn voor iedereen
 4. Inclusief en gelijkwaardig kwaliteitsonderwijs voor alle leeftijden
 5. Gelijkheid voor alle genders en empowerment van alle vrouwen en meisjes
 6. Schoon en duurzaam beheerd water en sanitair voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Stabiele, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Veerkrachtige infrastructuur voor duurzame, inclusieve industrialisatie en innovatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden en nederzettingen veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie- en productiepatronen
 13. Urgente actie tegen klimaatverandering en impact
 14. Beschermen en duurzaam gebruiken van de oceanen en zeeën voor duurzame ontwikkeling
 15. Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van grondgebonden ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, verwoestijning bestrijden, stoppen en omkeren van landdegradatie, stoppen van het biodiversiteitsverlies
 16. Bevorderen van vredige en inclusieve maatschappijen voor duurzame ontwikkeling, toegang tot recht voor iedereen, effectieve, aansprakelijke en inclusieve instituties op alle niveaus
 17. Versterken van de middelen voor implementatie en het mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen
Bron tekst: oneworld.nl

Wat kunnen we zelf al doen?

Hier probeer ik echt wel te letten op duurzaamheid: Spaarlampen, niet meer licht aan dan nodig, de verwarming niet te hoog, een vest aan kan prima, afval scheiden, niet de kraan laten lopen met tandenpoetsen, geen douchebeurten van uren, rustig rijden, geen 130+ op de snelweg, liefst geen eten weggooien, etc.

Goede doelen probeer ik te steunen door af en toe een donatie, helaas is mijn budget niet groter, anders had ik het vaker en meer gedaan. Ook probeer ik het via deze weg aandacht te geven.

Dichtbij huis probeer ik mijn ogen op te houden voor mijn medemens en waar mogelijk een ander ergens mee te helpen. Vaak zijn kleine dingen al veelzeggend voor de ander.

Ben jij zelf ook bezig om de wereld beter en duurzamer te laten worden of is het voor jou een ver van je bed show?

Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten