Bedreiging voor de welvaart!?!

bedreiging
Bron: nu.nl Halbe Zijlstra, fractievoorzitter VVD

Hoe krijgt VVD -factievoorzitter Halbe Zijlstra het in godsnaam uitgesproken!

Mijn diepe verontwaardiging voor de uitspraak:

‘Asielzoekers zijn een bedreiging voor de welvaart!’

Als ik die tekst onder ogen krijg, schaam ik me inwendig, voor de zeer rechtse houding van de VVD. Nu begrijp ik het wel waar het vandaan komt, ze moeten wel, om ook maar iets aan de populariteit van de PVV in te dammen, die nog steeds torenhoog in de peilingen staan, maar heel eerlijk: hij moet zich schamen!

Nederland moet trots zijn op zijn humane opvangbeleid van vluchtelingen en nu niet gaan beweren, aldus Zijlstra, dat vluchtelingen op zoek zijn naar ooglidcorrecties en andere luxe medische behandelingen, waardoor we de zorgverzekering voor die groep dienen te beperken.

Gelukkig is de PvdA daar totaal niet voor te vinden en komen de meest extreme voorstellen van de VVD niet tot uitvoerend beleid. Feit is wel dat ze samen tot een werkbaar plan zijn gekomen, want de grote toestroom van vluchtelingen moet worden gestroomlijnd.

Sobere tijdelijke huisvesting

Er is nu een akkoord bereikt tussen de regeringspartijen VVD en PvdA tot sobere tijdelijke huisvesting in kantoorpanden en containerwoningen, voor de vluchtelingen die nu al in de AZC’s zitten te wachten, op andere huisvesting. Ze hoeven voor die sobere huisvesting dan geen huur te betalen. Wel worden hun uitkeringen naar beneden bijgesteld, gezien ze veel kosten niet hoeven te betalen en vervallen rechten op toeslagen. Een behoorlijke versobering dus van het normale gangbare beleid, dat vluchtelingen met voorrang in een sociale huurwoning worden geplaatst. Gezien de grote getalen vluchtelingen die toestromen, is die regeling niet meer houdbaar en ook niet meer verkoopbaar richting de mensen die in Nederland wonen en op zoek zijn naar een sociale huurwoning en haast niet meer aan de beurt komen.

Blij om een links-rechts kabinet!

Wat ben ik nu toch blij voor de combinatie van VVD en PvdA in de regering! Dit betekent dat de afspraken standaard ergens in het midden uitkomen en dus niet te rechts, waar mijn persoonlijke zorgen liggen. Ja, er moet een werkbaar beleid zijn. Toch heeft Nederland de humane plicht de mensen goede opvang te bieden. Hopelijk blijft dit kabinet zitten tot het eind en is tegen die tijd dit onderwerp goed geregeld in de Nederlandse samenleving. De hoge notering van de PVV blijft mij andermaal zorgen geven. Waar moet het met Nederland naar toe, als we een rechts beleid gaan voeren en veel van onze goede normen en waarden daarmee overboord zetten. Ik hou mijn hart vast!

Heb jij ook een mening over deze kwestie? Deel deze gerust!

Gerelateerde posts:
https://onlybyme.nl/index.php/2015/10/01/pvv-groeit-door-komst-vluchtelingen/
https://onlybyme.nl/index.php/2015/09/25/hoe-hypocriet-zijn-wij-nederlanders-eigenlijk/
https://onlybyme.nl/index.php/2015/09/14/vluchtelingen-gaan-echt-niet-voor-hun-lol-weg-uit-hun-eigen-land/
Deel gerust door!

Vergelijkbare berichten